Fix frigitt for Dynamics NAV 2013 R2

Det er rapportert en alvorlig feil for Dynamics NAV 2013 R2 ved at man i en live database med brukere tilkoblet, så kan det at man endrer objekter flere ganger eller kompilerer alle objekter forårsake tap av data. 

Dette kan oppstå ved at man:

· Endrer et applikasjonsobjekt mer enn en gang, for eksempel av to ulike utviklere, i samme database knyttet til samme Microsoft Dynamics NAV Server instans mens brukererne arbeider på systemet.

· Kompilerer alle applikasjonsobjekter og derved potesielt endrer objekter mer enn en gang i en database som er tilknyttet en Microsoft Dynamics NAV Server instans som brukere arbeider på.

For å unngå problemet anbefaler vi at du arbeider i henhold til beste praksis:

· Utviklere må arbeide i sin egen database knyttet til sin egen Microsoft Dynamics NAV Server instans. Når endringene overføres til en live produksjonsdatabase, vær sikker på at ingen brukere er knyttet til systemet.

· Du må kun kompilere objekter når ingen brukere arbeider på systemet, inkludert brukere som er knyttet via NAS.

En fix er nå tilgjengelig for dette, fix navn KB2934571.

Husk Blitz 2 for Dynamics AX 2012 R3

27. februar klokken 16.30 kommer andre del av Blitz, et dypdykk i Dynamics 2012 R3.  Det er en 3 timers gjennomgang av Dynamics AX R3 med fokus på blant annet bransjefunksjonalitet. 

Målgruppen er Microsoft Dynamics AX partner marketing, selgere, pre-sale, funksjonelle konsulenter, tekniske konsulenter og utviklere.  Det er også mulig å  stille spørsmål online.

Les mer og meld deg på her.